12 Mayıs 2017 Cuma

Azerbaycan’da Çepni Kenti Cabani

Ercan KANDEMİR

Türk Milleti Bir Bütündür

Bu güne kadar Çepnileri büyük oranda Anadolu toprakları, az biraz da Safevi Türk devletinin mirasçısı Güney Azerbaycan üzerinden değerlendirdik. Ancak araştırdıkça görüyoruz ki Çepni boyunun izlerini ta Doğu Türkistan’dan, Balkanlar’da Dobruca’ya kadar Türklerin hüküm sürdüğü tüm coğrafyada görmek mümkün oluyor. Bu da Türk Milleti’nin aslında bir bütün halinde olduğunu bizlere gösteriyor.
Türk Milleti’ni birbirinden ayrı görünüme sokan onun çeşitli adlarla kurmuş olduğu devletler, şehirler ve topluluklar olmak üzere bazı araştırmacı ve yazarların siyasi ve ideolojik kaygıları sebebiyle bir çok Türk devletini Türk saymamalarıdır. Türkler’i bir bütün olarak algılayabilmenin tek yolu da köken bilinciyle tarihini, kültürünü, yaşayışını, sanatını irdelemekten geçtiğini düşünmekteyim. Çünkü Türkleri’i araştırdıkça karşılaştığınız bilgiler Türk Milleti’nin nasıl da bir bütün halinde var olduklarını meydana çıkarıyor.

Azerbaycan’da Çepni Adı Taşıyan Kent

Azerbaycan’da bir kent, adını Çepni boyundan alan bir kent. Azerbaycanlılar da bu kentin Oğuzların Çepni boyundan geldiğini söylemekteler. Azerbaycan’ın Şamaxı rayonunda Dağeteği arazisinde bir Çepni kenti olan Cabanı kenti…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder