6 Nisan 2016 Çarşamba

Şeyh Ken'an Rifâî'de müziğin önemi

Ken'an Rifâî Büyükaksoy (1867 - 1950)
Şeyh Ken'an Rifâî Efendi aldığı manevi bir işaretle Medine-i Münevvere'ye tayinini istemişti. İki yıl sonra ataması yapıldı ve Medine'de İdâdî-i Hamîdî müdürü olarak göreve başladı. Medine-i Münevvere'deki görevi sırasında yine bir emr-i manevî ile Şeyh Hamza Rifâî'ye intisab etti ve kısa sürede icazet aldı. Bu arada eğitimde müziğin önemini bildiği için Ravza-yı Mutahhara'da çocuklardan oluşan bir koro kurdu ve onlara ilahiler okuttu. Onun bu uygulamasını doğru bulmayan harem görevlilerinden Akkaş Hâfız ismindeki bir zât; içten içe Ken'an Efendi'ye buğuz ediyor "Ravza'da salavattan başka bir şey okunmaz. Bu maârif müdürü, ilahi okuma işini de nereden çıkarttı" diyordu. Ama bu zât, bir gün Ravza-yı Mutahhara'da Ken'an Efendi'nin yanına gelerek kendisini affetmesini istedi. Ken'an Efendi şaşırıp sebebini sordu. O vakit Akkaş Hâfız "Bendeniz size Peygamberimizin huzurunda çocuklara ilahi okutmanızdan dolayı buğuz eder dururdum, dün gece Fahr-i Kâinât efendimiz rüyamda bana "Ken'an Efendi'nin işine niye karışıyorsun" diye ikaz buyurdular. O yüzden sizden özür dilerim" dedi.

Türkân Alvan - M. Hakan Alvan
Saz ve Söz Meclisi: Şiir ve Musıkî Medeniyetimiz
Şule Yayınları, sf. 36

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder