18 Nisan 2016 Pazartesi

Kasîde: Sünbülün Râyihasın Turna-i Cânân GetirirSünbülün râyihasın turna-i cânân getirir
Lutfeder bâd-ı sabâ derdime dermân getirir

Ben derim nükhet-i zülfün getir ey bâd-ı sabâ
O gider bâşıma sevdâ-yı perîşân getirir

Ben derim Yesrib'e git nâmeyi cânâna ilet
O gider sürat ile katlime fermân getirir

Küfr-i zülfüne urefâ pertev-i îmân dediler
O nice küfr idi yâ Rab gören îmân getirir

Sâbitâ gam yeme ki her zillet içinde lezzet
Gökyüzü ebr-i feşân bağlasa bârân getirir

Okuyan: Hâfız Emin Işık Hocaefendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder