29 Mart 2016 Salı

Kadırga Ölüyor ! Bu Hepimizin Utancı Olmasın

Kültürümüzün beşiği sayılabilecek Kadırga otçu kültürü yanlış uygulamalarla yok ediliyor. Her yıl Temmuz ayının 3. Cuma’sında geleneksel olarak şenlik yapılan Kadırga, yüzyıllardır Çepnilerin kurultayı olmuştur. Basit çıkarlar yüzünden paylaşılamayan Kadırga her yıl toz duman içinde harap olmuştur ve hiç gelişme gösterememiştir.

500 yılı aşkındır yapılan Otçu Şenlikleri, Karadeniz’de yapılan diğer şenliklerin ve yeni nesil festivallerin atası durumundadır. Olması gereken Kadırga’daki alt yapı sorunlarının hızlı bir şekilde tamamlanması, şenliklerin bütün Çepniler ile birlikte, ortaklaşa yapılmasıdır. Kadırga’ya turistleri çekecek projeler yapılmalıdır. Tanıtım faaliyetleri yapılmalı, misafirlerin, turistlerin kalacağı oteller yapılmalı ve yayla tozdan kurtarılmalıdır. Kadırga’da sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da bir takım etkinlikler yapılmalı, yine kış aylarında da yaylaya turist çekilmelidir. Bunun için de en güzel yol sanırım Kadırga’ya bir kayak tesisinin kurulmasıdır. Bunlar Şalpazarı, Beşikdüzü, Tonya, ve Kürtün belediyeleri ile bir güç oluşturularak yapılabilir.
Özkürtün Belediyesi, yanlış bir uygulama yaparak,  sanki Kadırga kültürü  sadece kendilerine has bir  mirasmışçasına Kadırga afişine kendi belediyelerinin ismini basmışlardır. Bu durum Şalpazarı Çepnilerince pek de hoş karşılanmadı.
Yapılması gereken kesinlikle restleşme olmamalıdır. Kadırga sorununun üzerine gidilerek Kadırga’da faaliyet gösteren bütün Çepni yörelerinin belediyeleri aynı masaya oturup bu durumu çözüme kavuşturmalıdırlar. Siz öyle yaparsanız biz de böyle yaparız tavrı bu sorunu çözmez.
Özkürtün Belediyesi bastırdığı afişleri toplatmalı, başta Şalpazarı Belediyesi ve Dernekleri olmak üzere diğer belediyeler de işe koyulmalı Kadırga için ortak yol bulunmalı ve ortak kültür mirasımızın yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için yeni projeler yapılmalı ve uygulanmalıdır.
Kadırga Otçusunu zayıflatan diğer çakma otçular, şenlikler ve festivallere de düzenleme getirilmelidir. Özellikle Şalpazarı bunu yapmalıdır. ŞALFED başta olmak üzere diğer dernekler ve mahalle muhtarları bir araya toplanıp otçu şenliğine eksiksiz katılım ve geleneğin sürdürülmesi kesin olarak sağlanmalıdır. Zira Ağasar olmadan Kadırga bitme durumuna gelmektedir. Eğer bizler asırlık geleneğimize arkamızı dönersek bu hepimizin utancı olacaktır.
Bütün yetkilileri Çepni kültürüne duyduğum özlem ve vefa ile göreve davet ediyorum.

Ercan Kandemir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder